homeopathie

Het hoogste ideaal van genezen is een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de gezondheid.

Wat is homeopathie

Een natuurlijke geneeswijze waarbij op een holistische manier de klachten worden behandeld.
Dat betekend dat er gekeken wordt naar de samenhang van klachten en symptomen en dus ook dat iedere behandeling op de patiŽnt individueel is afgestemd.

Deze methode om te helen is gebaseerd op de ideeŽn van Samuel Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie.
Deze ging ervan uit dat alleen de behandeling van een klacht niet voldoende is.
Een mens is niet alleen zijn ziekte. Er moet op een dieper niveau naar het individu gekeken worden.
Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op het ontstaan van klachten en die factoren verschillen ook nog eens per individu.
Er kan sprake zijn van klachten met een erfelijke grondslag, maar ook klachten ontstaan door invloeden van buitenaf, medicijngebruik b.v.

Natuurlijk evenwicht

Als een mens gezond is. Houdt de innerlijke levenskracht alles in harmonie.
Als er sprake is van een ziekte of aandoening raakt de levenskracht ontstemt, in disharmonie.
Dit uit de levenskracht d.m.v. symptomen op lichamelijk, emotioneel en mentaal niveau. Het doel van de homeopaat is dan ook om het natuurlijke evenwicht weer te herstellen. Homeopathie is daarvoor een milde en effectieve manier.

Zelfherstellend vermogen

Een belangrijke pijler van de homeopathie is de aanname dat ieder levend wezen een zelfherstellend vermogen bezit.
Homeopathie is dus een energetische geneeswijze die het zelfgenezende vermogen van het organisme prikkelt en reguleert d.m.v. de homeopathische geneesmiddelen, die heel individueel en op het totaalplaatje, dus de gehele mens ( fysiek, emotioneel en mentaal ) is uitgekozen.

Similia Similibus Curentur

Het betekend: het gelijke geneest het gelijke.
Homeopatische middelen wekken een energetische prikkel op die hetzelfde is, als het lichaam wat uit balans is, laat zien.
Wat wil zeggen dat iets wat symptomen veroorzaakt bij een gezond persoon, juist deze symptomen heelt bij een patient.

Homeopathische geneesmiddelen

De geneesmiddelen waar de homeopathie gebruik van maakt worden bereid uit natuurlijke producten van o.a. mineralen, planten, dieren.
De pure substantie, een plant en/of een dier bv. wordt vermengd met en tegelijkertijd verdund in water of alcohol en daarbij continu geschud tot de gewenste potentie (verdunning) is bereikt.
Dit verdunnen en schudden wordt potentiŽren genoemd.

Interessante artikelen over homeopathie

Over de vraag "Is homeopathie bewezen?" bestaat veel discussie.
Jammer genoeg wordt die discussie regelmatig niet op basis van kennis van het wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie gevoerd.
Er is veel wetenschappelijk onderzoek dat positieve effecten van homeopathie laat zien.
De vereniging voor homeopathie heeft hierover een aantal artikelen op haar site geplaatst.

lees meer
www.klassiekehomeopathie.nl
homeopathie in Zwitserland

witte roos

© www.mijn-eigen-website.nl (design)